logo

Termeni și Condiții privind utilizarea site-ului editurii PilotBooks

1. Definiții

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul editurii PilotBooks.

Client – persoană fizică sau juridică ce efectuează o Comandă.

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora.

Vânzător – societatea comercială SC PILOT BOOKS SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Ilioara, Nr. 17, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9839/2016, CIF RO 36336860, cont nr. RO17OTPV110001291070RO01, deschis la OTP Bank - Sucursala Moșilor, numită și editura PilotBooks.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

2. Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului editurii PilotBooks: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea PilotBooks și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul PilotBooks a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Editura PilotBooks și logo-ul editurii PilotBooks sunt mărci înregistrate ale OSIM.

Editura poate oferi Utilizatorului/ Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/ conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/ persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului editurii PilotBooks.

Utilizarea pe site-ul editurii PilotBooks a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Editura PilotBooks nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere

Editura PilotBooks garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise din partea editurii PilotBooks sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, PilotBooks fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/ vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării sau a interpretării personale a informațiilor de pe site.

Informațiile incluse pe site-ul editurii PilotBooks au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului prin intermediul formularului de contact, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Editura PilotBooks își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice. Editura PilotBooks, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat în aceste condiții.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar editura PilotBooks nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului PilotBooks pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu editura PilotBooks, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Editura PilotBooks nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/ documente care implică texte, replici, recenzii formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă editurii PilotBooks și afiliaților/ asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Editura PilotBooks recunoaște importanța protecției datelor personale și se alinează regulamentului Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR).

Datele prelucrate de editură sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de clienți și sunt folosite, exclusiv, pentru a îndeplini două obiective:

 • A) Comunicarea noutăților și ofertelor editurii printr-un e-mail direct și
 • B) Prelucrarea datelor personale exclusiv în scopul onorării comenzilor primite pe site.

Mai multe detalii în Politica de confidențialitate.

Editura PilotBooks nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/ e-mail, etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale, etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzătoare editura PilotBooks pentru niciun fel de prejudiciu.

5.1. Înregistrarea ca Utilizator
Pentru crearea unui cont pe site-ul editurii PilotBooks, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. Editura PilotBooks poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.
6. Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/ sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate în mod transparent pe site, cu scopul unei bune informări.

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului editurii PilotBooks sunt exprimate în Lei și conțin T.V.A., astfel în ceea ce privește cărțile – T.V.A. în procent de 5%, în ceea ce privește celelalte produse și servicii – T.V.A. în procent de 19%.

7. Comanda

Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comandă întarziată, transmisă greșit, etc).

Editura PilotBooks nu poate fi trasă la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant al editurii PilotBooks să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (e-mail/ telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

Anularea sau modificarea comenzilor plasate pe site se poate face dacă și numai dacă produsele sau serviciile nu au depășit etapa de expediere. După acest moment, anularea se poate realiza numai în cazul în care produsele sau serviciile prezintă deficiențe, caz în care acestea pot fi înlocuite sau comanda poate fi anulată. Pentru plata realizată cu cardul, prin intermediul MobilPay, rambursarea sumelor va fi comunicată prin e-mail în momentul confirmării anulării comenzii.

Editura PilotBooks poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 • A) eșuarea/ invalidarea tranzacției online, operată prin MobilPay;
 • B) neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului/ a tranzacției;
 • C) date incomplete sau incorecte ale Clientului;
 • D) activitatea Clientului poate produce daune site-ului editurii PilotBooks/ partenerilor;
 • E) livrări consecutiv eșuate;
 • F) alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, editura PilotBooks nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situații și pentru motive justificate, editura PilotBooks își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/ sau Serviciilor din Comandă. În aceste situații editura PilotBooks va anunța Clientul pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

În cazul în care un Bun și/ sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către editura PilotBooks, editura PilotBooks se obligă să informeze Clientul asupra acestui fapt și să returneze în contul Clientului contravaloarea Bunului și/ sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care editura PilotBooks a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

8. Produsele digitale (e-books, audio books)

Produsele digitale se transmit doar în format electronic (pe adresa de e-mail specificată în Comandă), deci nu se prezintă sub forma unor produse fizice, care să fie livrate Clientului. Plata pentru cărțile digitale se face exclusiv online (card), plata ramburs nefiind posibilă. După achiziționare, produsele digitale vor fi listate și în contul Clientului.

Este obligația și responsabilitatea Clientului să verifice informațiile de compatibilitate și instrucțiunile disponibile pe site și să se asigure înainte de achiziționare că produsele digitale pe care intenționează să le cumpere sunt compatibile cu dispozitivele pe care intenționează să le utilizeze.

În măsura în care Clientul a primit un link de download valid, în conformitate cu Comanda plasată pe site, se va considera că serviciul pe care editura PilotBooks s-a obligat să îl presteze a fost îndeplinit și acceptat de Client. Linkurile de download oferite Clientului nu pot fi retrase odată ce au fost trimise, iar, în măsura în care sunt funcționale în condițiile și pentru dispozitivele specificate pe site, se va considera că editura PilotBooks și-a îndeplinit toate obligațiile față de Client. În aceste situatii nu este posibilă returnarea contravalorii acestor servicii.

În situatia în care Clientul achiziționează un produs digital care nu este compatibil cu dispozitivul și/sau această incompatibilitate este specificată în mod public pe site, nu va fi posibila returnarea contravalorii produselor atât timp cât Clientului i s-a livrat un link de download valid care funcționează în condițiile specificate pe site.

9. Facturare – plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata se poate face online (prin card bancar, sistemul de plată fiind asigurat de către MobilPay) sau ramburs la primirea coletului.

10. Livrarea

Data estimată de livrare este afișată în pagina produsului, în pagina de Comandă, precum și în e-mailul sau telefonul de confirmare a Comenzii. Pentru toate categoriile de produse, termenul minim de livrare în interiorul țării este de 12 ore, iar termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii.

Pentru Clienții din străinătate, prețul final al Comenzii va fi comunicat prin e-mail sau telefonic, iar livrarea se va face după acceptarea explicită a prețului și a termenului de livrare.

Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opțiunii Clientului, exclusiv prin Curier. Între înregistrarea Comenzii și preluarea acesteia de către Curier există un interval de 12-24 ore lucrătoare. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului și se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus.

Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate poate fi imposibilă.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), editura PilotBooks va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar editura PilotBooks va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

Pentru produsele care nu se află în stoc, Clientul este de acord ca editura PilotBooks să recomande un produs cu calități și pret echivalente cu cele solicitate. Dacă Clientul își exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt în sarcina lui.

10.1. Condiții de livrare

La solicitarea editurii PilotBooks sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta poate suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu varsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se așigure că poate recepționa această Comandă. Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresă și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către editura PilotBooks, la momentul predării produselor comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

10.2. Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat și documentul fiscal solicitat care conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). Deasemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.

11. Campaniile promoționale

Promoțiile pe site-ul editurii PilotBooks nu se cumulează între ele, dar se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc), cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție.

Campaniile promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

Editura PilotBooks stabilește unilateral regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează pe site-ul editurii, acestea fiind publicate exclusiv în newsletterul editurii, rareori pe site. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile communicate în newsletter sau afișate pe site, în perioada de valabilitate clar menționată, și în limita stocului disponibil. Editura PilotBooks nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

Întreruperea campaniei promoționale

În cazul unei campanii promoționale oraganizate de editura PilotBooks, acesta, în calitate de organizator își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (newsletter, afișare pe site, semnalizare în magazine, etc.). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, anunțând publicul despre aceste modificări.

12. Campanii cu produs cadou

Pentru a beneficia de produsul cadou, valoarea totala a produselor achiziționate de Client trebuie să atingă un prag minim stabilit prin regulamentul de campanie (taxele de curierat sunt incluse în categoria servicii). În cazul în care valoarea totală a produselor nu atinge acest prag, produsul cadou nu va fi disponibil.

Orice promoție la care se oferă produs cadou se limiteaza la 1 PRODUS CADOU oferit în perioada de campanie per persoană fizica sau juridică (identificat ca utilizator/ client/ user), indiferent de numărul comenzilor înregistrat de către o persoana fizică sau juridică în perioada în care campania este în curs de desfășurare.

În cazul în care există situatii de fraudă identificate, editura PilotBooks își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

De asemenea, dacă o comandă la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată.

13. Politica de retur. Dreptul de retragere

Editura PilotBooks oferă retur gratuit pentru clienții care notifică intentia lor întemeiată în termen de maxim 30 zile calendaristice de la primirea coletului. Comenzile cu livrare pe teritoriul României sunt eligibile pentru retur gratuit. În urma solicitării primite de la client, editura PilotBooks va trimite curierul la adresa indicată de client pentru a ridica coletul de retur.

Modalități și termene de returnare a produselor

Clientul se obligă să notifice editurii PilotBooks intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail sau prin telefon conform datelor de contact de pe site-ul PilotBooks, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, editura PilotBooks poate refuza coletul.

Informațiile necesare care trebuie furnizate editurii PilotBooks pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

 • numărul Comenzii;
 • motivul returnării;
 • suma de returnat;
 • adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur;
 • modalitatea de plată dorită (datele contului bancar sau voucher de cumpărături echivalent cu suma produselor returnate).

La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a clientului, editura PilotBooks efectuează o solicitare la curier și trimite curierul la adresa indicată în comunicarea clientului pentru a ridica coletul de returnat. Costurile de transport ale coletului/-elor returnate nu intră în responsabilitatea clientului, acestea urmând a fi asumate de editura PilotBooks.

Rambursarea sumelor corespunzătoare comenzii returnate sau anulate, prin virament în cont bancar, poate dura până la 30 de zile calendaristice.

În cazul comenzilor cu livrare internațională, costurile de retur cad în sarcina Clientului. Produsele se pot returna prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la sediul Comerciantului. Adresa la care se trimit coletele de retur este: Str. Ilioara, nr. 17, București. În caz de retragere din contract, clientul este obligat să restituie produsele achiziționate în termen de maximum 30 zile de la data retragerii din contract.

Condiții de returnare a produselor

În orice situatie de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, împreună cu documentele care l-au însoțit. Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire, fără defecte (exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondența cu editura PilotBooks).

În cazul în care o comanda la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată.

Cărtile nu trebuie să aibă colțurile îndoite, cotorul deteriorat, pete pe copertă sau pe pagini.

Produsele digitale (ebooks) fac excepție de la condițiile obișnuite de retur întrucât sunt considerate servicii de către legislația în vigoare.

Termene de returnare a banilor

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate și costul transportului achitat inițial în interval de 30 de zile calendaristice de la data la care editura PilotBooks este informată de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

După validarea returului, clientul poate primi, la alegere, contravaloarea produselor sub forma unui cupon valoric pe care îl va putea folosi în termen de 30 zile de la data confirmării primirii returului de către editura PilotBooks. După această dată cuponul își pierde valabilitatea.

Dreptul de retragere

În conformitate cu Ordonanța de Urgență Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profeșioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Clientul are următoarele drepturi și obligatii referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanță: Clientul are dreptul ca, înainte de expirarea perioadei de retragere, să se retragă din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începand de la ziua în care intra în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalajul original cu documentele care l-au insotit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezinta modificări fizice, zgârieturi, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

Editura PilotBooks va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării făcute de către Client către editura PilotBooks în ceea ce privește decizia de retragere din contract. Editura PilotBooks va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau pănă la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Exercitarea dreptului de retragere

În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comanda este achitată, editura PilotBooks se obligă să returneze suma în maxim 30 de zile de la data informării de către Client în ceea ce privește decizia sa de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

 • a. pentru Comenzile achitate cu card online → prin restituire în contul din care a fost efectuată plata, în termen de până la 30 de zile calendaristice.
 • b. pentru Comenzile achitate cu Op/ ramburs → prin virament bancar, în termen de până la 30 de zile calendaristice.
13. Copyright

Editura PilotBooks garantează în privința deținerii tuturor drepturilor de autor și de difuzare pe teritoriul României, a calității și autenticității mărcilor și a produselor.

Editura PilotBooks deține dreptul legal asupra conținutului cărților pe care le comercializează, și are dreptul de a publica pasaje din cărțile pe care le vinde, conform contractelor de copyright pentru fiecare carte.

14. Forța majoră
Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/ parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese. Forța majoră va fi probată conform legii.
15. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă
Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între editura PilotBooks și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează, se apelează la instanțele românești competente de la domiciliul Clientului.
16. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Editura PilotBooks își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativa de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților editurii PilotBooks, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor editurii PilotBooks, deturnarea conținutului livrărilor către terți, etc) vor fi anunțate de către editură autorităților și pedepsite conform legii penale.

17. Dispoziții finale
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.